Castle/Hrad Stará Ľubovňa.

0 vot
Ľubovniansky castle was built by the Hungarian king Oondrej III. At the turn of the 13th and 14th centuries. It originated as a border guard castle, protecting business trips to Poland. In the preserved part of the castle there is a museum, which includes historical exposition. It is open all year round to the public. Right next to the Ľubovniansky hrad is an exposition of the Museum of Folk Architecture in this area. From the castle there is a view of the town of Stará Ľubovňa.

Ľubovniansky hrad nechal postaviť uhorský kráľ Oondrej III. Na prelome 13. a 14.storočia. Vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. V zachovanej časti hradu sa nachádza múzeum, súčasťou ktorého je historická expozícia. Turiisticky je celoročne prístupný verejnosti.Priamo pod Ľubovnianskym hradom sa nachádza expozícia Múzea ľudovej architektúry tejto oblasti. Z hradu je výhľad na mesto Stará Ľubovňa.
Continuar llegint +

Latitud: 20° 41' 58" N, Longitud: 49° 18' 53" E veure »

Tipus: País:
Mapa Llista

Catedral del Salvador (Nave Principal), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

esfera
12 vots

El templo presenta tres naves, una central y dos laterales, que se comunican por detrás del altar, en la cabecera de la planta, dan lugar a una...

Per Carlos Anillo

Catedral del Salvador (Gallinero), Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, España

esfera
12 vots

Construido hacia 1460, es una obra gótica en piedra policromada que alberga una pareja peculiar: un gallo y una gallina blancos. Recuerda el...

Per Carlos Anillo

Monasterio de Valvanera (interior de la iglesia 2) 2019, La Rioja, España

esfera
11 vots

De Nuño Oñez se dice que fue un "hombre de vida licenciosa y dedicado al pillaje que, tras arrepentirse milagrosamente de su vida anterior, se...

Per Carlos Anillo

Monasterio de Valvanera (interior de la iglesia 1) 2019, La Rioja, España

esfera
11 vots

La iglesia actual del Monasterio es del gótico tardío, de finales del siglo XIV, es de una sola nave con forma de cruz y en ella se venera a la...

Per Carlos Anillo

Monasterio de Valvanera (exterior) 2019, La Rioja, España

esfera
11 vots

El monasterio de Nuestra Señora de Valvanera se encuentra en el municipio español de Anguiano, en La Rioja. Se halla en un valle de la sierra de la...

Per Carlos Anillo

Kežmarok - Historic Town

esfera

Za kežmarským hradom. / Behind The Castle

Per Vincent Cibula

Kežmarok - Historic Town

esfera

Historické mesto Kežmarok, hradné nádvorie. /  Historic town of Kezmarok, castle courtyard..

Per Vincent Cibula

Hervartov (SVK)

esfera

/Unesco/ Drevený gréckokatolícky kostol v Hervartove./ UNESCO / Wooden Greek Catholic Church in Hervartov. Interiér dreveného kostola sv....

Per Vincent Cibula

Hervartov (SVK)

esfera

/Unesco/ Drevený gréckokatolícky kostol v Hervartove. / UNESCO / Wooden Greek Catholic Church in Hervartov. Kostol sv. Frantička z Asisi / Church...

Per Vincent Cibula

Bardejov, skanzen.

esfera

Najcennejším exponátom skanzenu je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol s ikonostasom je zasvätený sv. Michalovi...

Per Vincent Cibula

Kežmarok - Historic Town

esfera

Evanielické lýceum, drevený ev. kostol, grécko katolícky kostol, poliklinika a gymnázium P.O.Hviezdoslava / Evangelist lyceum, wooden evang.church,...

Per Vincent Cibula

Calvary, Banska Stiavnica

esfera

Horný kostol. Banskoštiavnická Kalvária predstavuje unikátny architektúrny celok. Je barokovou kalváriou   s  komplexom 25-tich kaplniek. Tieto...

Per Vincent Cibula

Calvary, Banska Stiavnica

esfera

Nad dolným kostolom. Banskoštiavnická Kalvária predstavuje unikátny architektúrny celok. Je barokovou kalváriou   s  komplexom 25-tich kaplniek....

Per Vincent Cibula

Calvary, Banska Stiavnica

esfera

Stredný kostol. Banskoštiavnická Kalvária predstavuje unikátny architektúrny celok. Je barokovou kalváriou   s  komplexom 25-tich kaplniek. Tieto...

Per Vincent Cibula

Kalvary, Banska Štiavnica (SVK)

esfera

Dolný kostol. Banskoštiavnická Kalvária predstavuje unikátny architektúrny celok. Je barokovou kalváriou   s  komplexom 25-tich kaplniek. Tieto...

Per Vincent Cibula

pàgines: |< << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> >|