Tipus: País:
Mapa Llista

Khao Dang: เขาแดง 1

esfera
30 vots

จุดชมวิวเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ จากทางขึ้นเขียนว่าประมาณ 300 เมตร แต่ ทางขึ้นลำบากมาก และรู้สึกว่าไกลจริงๆ แถมป้ายบอกทางไม่ดีเลย...

Per Vorapoj SongcharoenOr

Khao Dang: เขาแดง 2

esfera

Khao Dang: เขาแดง จุดชมวิวเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ จากทางขึ้นเขียนว่าประมาณ 300 เมตร แต่ ทางขึ้นลำบากมาก และรู้สึกว่าไกลจริงๆ...

Per Vorapoj SongcharoenOr

ธุดงค์ธรรมชัย

esfera
70 vots

ธุดงค์ธรรมชัย บุญใหญ่ที่สร้างกันเป็นทีม

Per Thanee Charoensilp

อาคารกัลยาณมิตร บ้านแป้ง

esfera
60 vots

อาคารกัลยาณมิตร บ้านแป้ง

Per Thanee Charoensilp

Chao Por Phawo Shrine, Mae Sot, Thailand

esfera
31 vots

Temple between Tak and Mae Sot

Per Simon Baudry

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ราชบุรี

esfera
30 vots

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ราชบุรี

Per Thanee Charoensilp

ท่าน้ำวัดกลางธนรินทร์

esfera
30 vots

พระสงฆ์รอแปรแถวรับบาตรบริเวณท่าน้ำวัดกลางธนรินทร์ อ.บ้านแป้ง  จ.สิงห์บุรี

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตรพระ -30,000 รูป เยาวราช

esfera
21 vots

ตักบาตรพระ -30,000 รูป เยาวราช

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตรพระ 22,600 รูป- ประตูน้ำ - Centralworld -2

esfera
20 vots

ตักบาตรพระ 22,600 รูป- ประตูน้ำ - Centralworld -2

Per Thanee Charoensilp

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร)

esfera
20 vots

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร)  10 ตุลาคม 2554

Per Thanee Charoensilp

Master mind organizer

esfera
20 vots

Master mind organizer งานวันวิชาการ กฟน.ครั้งทีุ่6

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตรพระ -30,000 รูป วงเวียนใหญ่

esfera
10 vots

ตักบาตรพระ -30,000 รูป วงเวียนใหญ่

Per Thanee Charoensilp

Flood,my house

esfera
10 vots

flood,my house

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตรพระ 10,000 ราชบุรี

esfera
10 vots

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ราชบุรี วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554  ณ บริเวณถนนคฑาธร หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรี ถึงสี่แยกสถานีตำรวจภูธร

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตรพระ 22,600 รูป- ประตูน้ำ - Centralworld

esfera
31 vots

ตักบาตรพระ 22,600 รูป- ประตูน้ำ - Centralworld

Per Thanee Charoensilp

ตักบาตร-สะพานควาย

esfera
20 vots

พิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป แยกลาดพร้าว-สะพานควาย

Per Thanee Charoensilp

Wedding Boat&Ros-2

esfera
10 vots

wedding Pongpun&Rossarin

Per Thanee Charoensilp

Flood อนุสรณ์สถาน, NATIONAL MEMORIAL  flooded

esfera

flood อนุสรณ์สถาน, NATIONAL MEMORIAL  flooded ( 28 oct,2011 )

Per Thanee Charoensilp

Wedding Boat&Ros

esfera

wedding Rossarin & Pongpun  Sep,10th.2011

Per Thanee Charoensilp

pàgines: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|