Phra That Na Dun : พระธาตุนาดูน

11 votes
Taken the 16/02/10
Phra That Na Dun is located in Na Dun district of Maha Sarakham Province. Phra That is located in an area on which the ancient town of Champasi was situated. A lot of archaeological artifacts have been found from the area including Buddha images and Buddha amulets, which are now housed in the neighboring province's Khon Kaen National Museum.

       The most impressive item found was Lord Buddha's stupa housing relics, which were kept in silver, gold and bronze boxes. It is believed that these artifacts dated back to the 8th and 10th century, during the Dvaravati period. It was discovery of these artifacts that the government decided to set up Phra That Na Dun in 1982 into be a Buddhist Center. Phra That Na Dun is spread over an area of 365 acres and its most imposing feature is the 50 meters stupa which houses the relic and has the same shape as the mini-stupa.

พระธาตุนาดูน
เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี ขุดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522
บนที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ราษฏรบ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน
จังหวัดมหาสารคาม การค้นขุดค้นพบตอนแรก ขุดได้โดยคนหลายกลุ่มคน
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้ติดตามวัตถุในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
จากส่วนหนึ่งที่ขุดได้ ก็สามารถนำมารวมกัน ปรากฏว่า ต่อเข้ากันได้รูปทรง
เหมาะสมกันดีมาก มีการพิสูจน์อีกครั้งว่าสถูปนี้ใช้สำหรับบรรจุสิ่งใด ผลการตรวจ
พิสูจน์รายละเอียดวัตถุโบราณชิ้นนี้แล้ว ลงความเห็นว่าเป็นสถูปที่ใช้บรรจุพระ
สารีริกธาตุ ลักษณะสถูปทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด
มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม
2. ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของ
ตัวสถูป จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดี
ในการขุดครั้งนั้น ชาวบ้าน รวมทั้งผู้คนทั่วสารทิศ ขุดได้พระพิมพ์ต่าง ๆ ได้หลาย
สิบกระสอบ และในปัจจุบันวัตถุเหล่านั้น บูชากันราคาระดับต้น ๆ ของเมืองไทย
กราบพระธาตุนาดูน ณ พุทธมณฑลอีสาน และศึกษาประวัติได้ที่พระธาตุนาดูน
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หรือ web site การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Continue reading +

Author:

Vorapoj Songcharoen
Distinguish Gold
Member

Latitude: 15° 41' 6" N, Longitude: 103° 15' 41" E see »

Location: Thailand

Type: Country:
Map List

Little Universe 2

sphere
34 votes

Celebrating my second series of 50 panoramas on viewat.org

By Marin Giurgiu

The Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow, Russia

sphere
11 votes

This pano is shot handlend, don't blame me for lower than ususal quality.

By Andrey Ilyin

Russian State Duma. Moscow, Russia.

sphere
11 votes

The courtroom of the Duma, as it is seen from the position of it's Chairman. Don't miss this unique view! :)

By Andrey Ilyin

Plateau de Coumely, Gavarnie France

sphere
1 votes

Plateau de Coumely 1750m, vue sur le plateau de Saugué en face, au sud la brèche de Roland et le Taillon

By Philippe Marquis

Avalanche, chemin de Hount Crane, Gavarnie France

sphere
1 votes

Moins grosse que celle de 2008, elle coupe tout de même 6 virages...

By Philippe Marquis

Chantier Résidence hôtelière proche de Paris

sphere
4 votes

Fin du Gros Oeuvre. Les volumes sont bruts de béton. RDV dans 6 mois pour la déco!

By CAZENAVE Stéphane

Amanecer

sphere
2 votes

By Pedro Antoranz

pages: |< << 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 >> >|