Kalvary, Banska Štiavnica (SVK)

0 voto
Tomada el 15/10/18
Dolný kostol. Banskoštiavnická Kalvária predstavuje unikátny architektúrny celok. Je barokovou kalváriou   s  komplexom 25-tich kaplniek. Tieto objekty kaplniek a kostolov boli okolo roku 1744 vybudované na svahu kopca vyhasnutej sopky – pôvodný názov kopca bol Scharffenberg (Ostrý vrch). Je vyvinuté ohromné úsilie na záchranu tejto kalvárie v rámci EÚ.
Lower Church. Banská Štiavnica Kalvária is a unique architectural ensemble. It is a baroque calvary with a complex of 25 chapels. These objects of chapels and churches were built around 1744 on the hillside of an extinct volcano - the original name of the hill was Scharffenberg (Ostrý vrch). An enormous effort has been made to rescue this calvary within the EU.
Continuar leyendo +

Latitud: 18° 54' 41" N, Longitud: 48° 27' 42" E ver »

Tipo: País:
Mapa Lista
páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|