Kežmarok - Historic Town

0 voto
Tomada el 23/10/18
Evanielické lýceum, drevený ev. kostol, grécko katolícky kostol, poliklinika a gymnázium P.O.Hviezdoslava / Evangelist lyceum, wooden evang.church, grec.-katolic church, policlinics and secondary school P.O.Hviezdoslava.
Continuar leyendo +

Latitud: 20° 25' 40" N, Longitud: 49° 7' 59" E ver »

Tipo: País:
Mapa Lista
páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|