ต้นเทียน

20 votes
Fatta il 11/08/2011
ต้นเทียนจากอุบลราชธานี เดินทางมาถึงท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
Continue reading +

Latitudine: 13° 45' 18" N, Longitudine: 100° 29' 34" E see »

Luogo: Thailand

Commenti su questa panoramica:

excellent, makes a great planet in pannini view :)
Da Sam Rohn :: nylocations.com | 12/08/2011 - 04:01:48 GMT +0200

Lascia il tuo commento:

[ * ] = campi obbligatori.
Il tuo nome: *
Il campo posta elettronica è obbligatorio, ma l'indirizzo e-mail non sarà publicato nella pagina Web.
La tua e-mail: *
La tua pagina web:
Il tuo commento: *