มาฆบูชา 5  (The Candle Light Ceremony)

40 glos(y)(ów)
Data panografii 25.02.2013
มาฆบูชา 25-2-2556   The Candle Light Ceremony
Continue reading +

Szerokosc geograficzna: 14° 4' 53" N, Dlugosc geograficzna: 100° 38' 53" E see »

Lokalizacja: Thailand

Komentarze na temat panoramy:

Just amazing Thanee. Congrats for such panoramas ;). Thanks for sharing them with us.
Podpisany Bernard Custard | 26.02.2013 - 08:56:12 GMT +0100
That is unique!! Very well done!!
Podpisany Barcud Revnik | 28.02.2013 - 06:33:17 GMT +0100

Napisz swój komentarz:

[ * ] = informacja obowiazkowa.
Nazwisko i imie: *
Na stronie nie widac obowiazkowego adresu internetowego.
Adres elektroniczny: *
Twoja strona www:
Twój komentarz: *