Phra That Na Dun : พระธาตุนาดูน

11 votos
Tirada em 16-02-2010
Phra That Na Dun is located in Na Dun district of Maha Sarakham Province. Phra That is located in an area on which the ancient town of Champasi was situated. A lot of archaeological artifacts have been found from the area including Buddha images and Buddha amulets, which are now housed in the neighboring province's Khon Kaen National Museum.

       The most impressive item found was Lord Buddha's stupa housing relics, which were kept in silver, gold and bronze boxes. It is believed that these artifacts dated back to the 8th and 10th century, during the Dvaravati period. It was discovery of these artifacts that the government decided to set up Phra That Na Dun in 1982 into be a Buddhist Center. Phra That Na Dun is spread over an area of 365 acres and its most imposing feature is the 50 meters stupa which houses the relic and has the same shape as the mini-stupa.

พระธาตุนาดูน
เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี ขุดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522
บนที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ราษฏรบ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน
จังหวัดมหาสารคาม การค้นขุดค้นพบตอนแรก ขุดได้โดยคนหลายกลุ่มคน
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้ติดตามวัตถุในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
จากส่วนหนึ่งที่ขุดได้ ก็สามารถนำมารวมกัน ปรากฏว่า ต่อเข้ากันได้รูปทรง
เหมาะสมกันดีมาก มีการพิสูจน์อีกครั้งว่าสถูปนี้ใช้สำหรับบรรจุสิ่งใด ผลการตรวจ
พิสูจน์รายละเอียดวัตถุโบราณชิ้นนี้แล้ว ลงความเห็นว่าเป็นสถูปที่ใช้บรรจุพระ
สารีริกธาตุ ลักษณะสถูปทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด
มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม
2. ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของ
ตัวสถูป จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดี
ในการขุดครั้งนั้น ชาวบ้าน รวมทั้งผู้คนทั่วสารทิศ ขุดได้พระพิมพ์ต่าง ๆ ได้หลาย
สิบกระสอบ และในปัจจุบันวัตถุเหล่านั้น บูชากันราคาระดับต้น ๆ ของเมืองไทย
กราบพระธาตุนาดูน ณ พุทธมณฑลอีสาน และศึกษาประวัติได้ที่พระธาตุนาดูน
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หรือ web site การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Continue reading +

Autor:

Vorapoj Songcharoen
Distinguish Gold
Member

Latitude: 15° 41' 6" N, Longitude: 103° 15' 41" E see »

Localização: Thailand

Type: Country:
Map List

Catedral de Lugo, Crucero

sphere
41 votos

Uploaded again after fixing some hdr contrast issues...

Por Henry Alvarez

Philae Temple, Asuan, Egypt

cylinder
21 votos

This temple was moved from the it's original place, which was covered by after the Big Asuan Dam was built.

Por Andrey Ilyin

The Crocodiel (sic!) Island, Asuan, Egypt

sphere
13 votos

I didn't want to leave from here - clean desert air, bright (but not burning) Februalry sun and fresh water gives to this place some strange...

Por Andrey Ilyin

Barcelona nevada

sphere
2 votos

Barcelona el día después de la gran nevada del 8 de Marzo del 2010. Fotografía tomada en los depósitos del Carmel.

Por Néstor Malet

Paris quartier Charonne

sphere
4 votos

Essai avec un compact LUMIX optique LEICA 14-28mm format 16/9è. Prises de vues à la volée sans pied. 25 vues. Le stitching de plus en plus...

Por CAZENAVE Stéphane

páginas: |< << 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 >> >|