Panoramas by Vincent Cibula

Type: Country:
Map List

Banská Belá

sphere

R.k. kostol v Banskej Belej. / Catolic church in Banska Bela (SVK)

Viadukt Zbojská

sphere

Zubačková železnica v úseku Tisovec-Pohronská Polhora. / Toothbrush (Zonal Railroad) in The Tisovec-Pohronská Polhora Section.

Bratislava výhliadka / viewpoint

sphere

Výhliadka z podad Reštaurácie UFO  na pilóne Mosta SNP v Brarislave

Tomášovská výhliadka/ Tomas s view

sphere

Slovenský raj / Slovak paradise

Vodné dielo / Waterwork Gabčíkovo

sphere

Vodné dielo na Dunaji. Pohľad  z lode spod vodnej elektrárne. / Under a hydropower plant.

Palcmanská Maša, Dedinky

sphere

Palcmanská Maša and The Villag Dedinky in The Slovak Paradise. / Palcmanská Maša a obec Dedinky v Slovenskom raji.

Bratislava

sphere

Národná Banka (veža) a Slovenský rozhlas (obrátená pyramída) v Bratislave. /National Bank (tower) and Slovak Radio (Reverse Pyramid) in Bratislava.

Danube Waterwork Gabčíkovo / Vodné dielo na Dunaji

sphere

Napted right navigation chamber. Navigation through the Gabčíkovo Waterwork./ Napustená pravé plavebná komora. Plavba cez vodné dielo Gabčíkovo.

ŠPania Dolina, Slovakia

sphere
30 votes

Jeseň povyše kostola na Španej Doline. / Autumn elevate to The Church in Špania Dolina ( Valley Špania Willage).

Strzelno, Polska

sphere

Rynek v miaste Sztrelno. Square in Sztrelno.

Bratislava, Slavín, Slovakia

sphere

Military Graves in Slavín. Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War

Bratislava, Slavín, Slovakia

sphere

Access to Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War. Schody k pamätníku oslobodenia Bratislavy z...

Bratislava, Slavín, Slovakia

sphere

Slavín, hroby. / Military Graves. Monument commemorating the liberation of the city Bratislava  during  the 2nd World War.

Spania Dolina -The old mining Settlement in Slovakia

sphere

Next to The Church / Blízo kostola. Kostol Premenenia Pána na Španej Doline. Spania Dolina lies in the southern part of Low Tatra Mountains close...

Sliač (SVK)

sphere

Letecký deň / Aviation Day - SIAF 2012 Sliač. Parking

Letisko / Airport Sliač (SVK)

sphere

Letecký deň / Aviation Day - SIAF 2012 Sliač. The Viewers Area

Letecký deň Sliač / Aviation Day in Sliač (SVK)

sphere

Letecký deň / Aviation Day - SIAF 2012 Sliač. When Rogalo

Letisko / Airport Sliač (SVK)

sphere

Letecký deň / Aviation Day - SIAF 2012 Sliač. When Flags

pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >|
View all the authors » Find out more about Vincent Cibula »